Zapewne przyszło Ci pracować na projektach gdzie mimo tego samego stacka technologicznego, musiałeś używać różnych wersji narzędzi bądź bibliotek. Ten problem może pojawić się zarówno w środowisku frontendowym, backendowym, jak i DevOps. Nie da się ukryć, że ręczne zarządzanie wersjami i przełączanie się między nimi może być bolesne. Na szczęście są narzędzia, które adresują ten problem. W tym artykule postanowiłem je zebrać. Będę traktował ten wpis jak ściągawkę, do której zaglądał będę, gdy tylko będę musiał znów przełączać się między wersjami. Zachęcam Cię do tego samego.

 

Zarządzanie wersjami Terraform – tfenv

Instalacja

# Mac OS
brew install tfenv 

Podstawowe komendy tfenv

# listuje wszystkie zainstalowane wersje
tfenv list

# listuje wszystkie wersje możliwe do zainstalowania
tfenv list-remote

# instaluje wybraną wersję 
tfenv install 1.3.6

# zmienia wybraną wersję  
tfenv use 1.3.6

# wyświetla aktualnie wybraną wersję
tfenv version-name

# odinstalowuje wybraną wersję
tfenv uninstall 1.0.11 

Zarządzanie wersjami Java, Maven, Gradle – sdkman

Instalacja

curl -s https://get.sdkman.io | bash 

Podstawowe komendy sdkman

# listuje wszystkie zainstalowane oraz możliwe do zainstalowania wersje
sdk list java
sdk list maven
sdk list gradle

# instaluje wybraną wersję 
sdk install java 17.0.5-zulu
sdk install maven 3.8.6
sdk install gradle 7.6

# zmienia wybraną wersję  
sdk use java 17.0.5-zulu
sdk use maven 3.8.6
sdk use gradle 7.6

# wyświetla aktualnie wybraną wersję
sdk current java
sdk current maven
sdk current gradle

# odinstalowuje wybraną wersję
sdk uninstall java 8.0.352-zulu
sdk uninstall maven 3.6.0
sdk uninstall gradle 7.4

# listuje wszystkie narzędzie, których wersje mogą być zarządzane przez sdkman
sdk list 

Zarządzanie wersjami wersjami Node & npm – nvm

Instalacja

# Mac OS
brew install nvm
mkdir ~/.nvm

# wpis dla Oh My ZSH
echo "export NVM_DIR=~/.nvm\nsource \$(brew --prefix nvm)/nvm.sh" >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc 

Podstawowe komendy nvm

# listuje wszystkie zainstalowane wersje
nvm ls

# listuje wszystkie wersje możliwe do zainstalowania
nvm ls-remote

# instaluje wybraną wersję i automatycznie ją zmienia
nvm install v19.2.0

# instaluje najnowszą wersję LTS
nvm install --lts

# zmienia wybraną wersję  
nvm use v19.2.0

# wyświetla aktualnie wybraną wersję
nvm current

# odinstalowuje wybraną wersję
nvm uninstall v10.15.3 

Tak prezentuję się moja aktualna lista narzędzi do zarządzania wersją. Będę sukcesywnie rozszerzał tę listę, jak tylko zacznę korzystać z innych narzędzi tego typu. Jeszcze raz zachęcam Cię do zapisania tego artykułu np. w postaci zakładki w przeglądarce.

Close Menu