AWS w swoich oficjalnych źródłach rekomenduje podchodzenie do egzaminy w momencie gdy posiadamy już co najmniej roczne doświadczenie w pracy z platformą. Posiadanie praktycznego doświadczenia na pewno jest przydatne, ale nie jest nam niezbędne. Jeśli zacząłeś już eksplorować chmurę AWS i miałeś styczność z niektórymi usługami, myślę że jest to dobry czas aby rozważyć certyfikację. Jeśli jeszcze nie posiadasz konta w AWS to nie ma innej drogi początkowej niż rejestracja. AWS oferuję tzw. AWS Free Tier,  podczas którego masz możliwość skorzystania z wielu usług nie ponosząc żadnych kosztów. Egzamin Solution Architect – Associate to według mnie najlepszy początek na rozpoczęcie swojej przygody z certyfikacją AWS. Jego zakres jest dość szeroki, ale niezbyt szczegółowy. Podczas przygotowania do egzaminu zdobędziesz i ugruntujesz solidną wiedzę, na której w późniejszym czasie będziesz mógł budować bardziej specjalistyczne umiejętności.

Podstawowe informacje dotyczące egzaminu

Na chwilę obecną aktualną wersją egzaminu jest wersja SAA-C02 – dostępna od 23 marca 2020. Poniżej podstawowe techniczne informacje związane z egzamianem. 

 • 65 pytań pojedynczego i wielokrotnego wyboru
 • w przypadku pytań wielokrotnego wyboru dostajemy informacje ile prawidłowych odpowiedzi musimy zaznaczyć
 • spora część pytań jest scenariuszowych. Zostajemy postawieni w roli architekta i mamy dokonać wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania
 • nie ma punktów ujemnych
 • nie ma punktu częściowych w przypadku pytań wielokrotnego wyboru 
 • egzamin trwa 130 minut – moim zdaniem ilość czasu jest wystarczająca
 • mamy możliwość skorzystania z dodatkowych 30 min na egzamin z racji tego, że nie jest on dostępny w naszym ojczystym języku 
 • uzyskanie 72% gwarantuje zdanie egzaminu
 • próg zdawalności może być dynamicznie dostosowany na podstawie statystyk jego zdawalności, więc może to oznaczać, że po zdobyciu mniejszej ilości punktów również zaliczymy egzamin
 • egzamin jest ważny 3 lata od daty jego zdania. Aby odnowić nasz egzamin musimy zdać go ponownie.
 • zdawanie egzaminu jest możliwe w dwóch jednostka certyfikujących PSI oraz Pearson VUE. Każda z tych jednostek posiada swoje centra w innych lokalizacjach. 
 • AWS od jakiegoś czasu umożliwia także zdanie egzaminu w trybie online
 • koszt egzaminu to 150 $

Materiały pomocne w przygotowaniu się do egzaminu 

Poniżej zebrałem listę kursów i materiałów szkoleniowych, na które warto zwrócić uwagę. Część z nich jest płatna część z nich darmowa.

 • Whizalabs – Practice Test – największa baza przykładowych pytań jaką udało mi się znaleźć. Do przejścia mamy aż 8 pełnych testów z unikalnymi pytaniami. Nie są to pytania z oficjalnych egzaminów AWS ale ich forma idealnie odwzorowuje egzamin certyfikujący. Do każdego z pytań w testach są załączone wyczerpujące objaśnienia ułatwiające zrozumienie zagadnienia
 • FreeCodeCamp – darmowy 10 godzinny materiał z YT nagrany przez Andrew Brown. Świetny materiał, który sprawdza się do powtórki i utrwalenia  teoretycznych informacji przed egzaminem
 • Digital Cloud cheat sheet – świetnie przygotowany cheat sheet zawierający wypunktowane, kluczowe informację i wskazówki stricte pod kątem egzaminu. Obowiązkowy do przejrzenia przed certyfikacją
 • AWS-in-bullet-points – równie ciekawe podsumowanie wszystkich istotnych informacji pod kątem certyfikacji.
 • FAQ serwisów AWS – często przydatne podczas nauki, gdy mamy jakąś niejasność, bądź szukamy szczegółowych informacji na temat jakiejś usługi

Usługi AWS, które wchodzą w zakres egzaminu

 • VPC:
  • Podstawowe elementy składowe VPC: tj. Subnets, Routing Tables, Internet Gateway, Egress-Only Gateway
  • Network ACLs oraz Security Groups – zastosowanie, różnice
  • NAT Instance, NAT Gateway 
  • Bastion hosts
  • VPC Flow Logs
  • VPC Peering
  • CIDR bloki – umiejętność ich wyliczenia
 • EC2:
  • Typy instancji, General Purpose, Memory Optimized itd. – zastosowanie, różnice. Nie jest wymagana znajomość wszystkich rodzin instancji. 
  • Modele rozliczeniowe – On demand, Spot, Reserved – wszystkie informacje pod kątem optymalizacji kosztów
  • AMI Images – tworzenie, migracja, szyfrowanie
  • Instance store vs EBS volume
  • User data & Instance Metadata
  • Elastic Load Balancing – rodzaje i ich zastosowanie
  • Autoscaling
  • Placement groups
  • Dedicate Host, Dedicate Instance
  • Adresy IP – prywatny, publiczny, elastic – co się z nimi dzieje gdy restartuje albu termitujemy instancje
 • EBS
  • Typy dysków Provisioned IOPS, Cold HDD – charakterystyki wraz z parametrami technicznymi, zastosowanie, różnice
  • Kopiowanie, udostępnianie i metody enkrypcji  
  • Snapshots
  • RAID
 • RDS:
  • Które z silników bazodanowych oferuje RDS
  • Enkrypcja
  • Snapshots
  • Migracja 
  • HA, znajomość konceptów Multi-AZ i Read Replica
  • Aurora – jakie benefity daje w stosunku do zwykłego RDS
 • IAM:
  • Zarządzanie kontami, userami, rolami itd.
  • Identity Federation
  • MFA
  • Klucze dla API/CLI
 • S3:
  • Koncepcja oraz zastosowanie
  • Storage Classes – Standard, One Zone-IA – Galcier, itd. – charakterystyki
  • Za jakie operacje jesteśmy charngowani
  • Operacje z “eventual consistency” oraz “read after write consistency” 
  • Metody zabezpieczania danych – ACL, Bucket policies, IAM policies
  • Static Website
  • Transfer Acceleration
 • DynamoDB:
  • Zastosowanie 
  • Właściwości DynamoDB – skalowanie, HA, replikacja
  • DynamoDB Streams
  • DAX
 • Route53:
  • Hosted Zones 
  • Rekordy DNS – CNAM, Address Record, Aliasy 
  • Routing Policies: Simple, Weighted, Failover itd.
 • Audyt i Monitoring:
  • CloudWatch – logi, metryki, alerty
  • CloudTrail 
  • AWS Config 
  • VPC Flow logs 
 • CloudFront:
  • Koncepcja i zastosowanie
  • Cache Behaviour
  • Lambda@Edge
 • Podstawowe informacje o serwisach, do czego służą oraz jak je można wykorzystać w danym scenariuszu:
  • Elastic Beanstalk
  • Lambda
  • ECS
  • SNS
  • SQS – rodzaje kolejek, pooling
  • API Gateway
  • Kinesis
  • EMR
  • Cognito
  • CloudFormation
  • OpsWork
  • KMS & CloudHMS
  • VPN
  • Direct Connect 
  • Storage Gateway (różnice pomiędzy typami FG, VG, TG)
  • Database Migration Service
  • Snowball
  • EFS
  • Redshift
  • Elasticache
  • Athena
  • Glue
  • Polly
  • Workspaces
  • WAF

Powyższa lista może Ci się wydać dość długa. Z reguły jest tak, że większość pytań dotyczy corowych usług AWS, wymienionych na początku listy. Jeśli chodzi o usługi wymienione na końcu listy, przygotuj się na 1-2 pytania dotyczące odpowiedniego dobrania usługi do zadanego scenariusza. 

Praktyczne wskazówki odnośnie egzaminu AWS SAA

 • do każdego z pytań na egzaminie możesz wrócić później. Dodatkowo możesz oflagować konkretne pytanie aby łatwiej było Ci je odnaleźć
 • przy pierwszym przejściu przez pytania staraj się nie poświęcać więcej niż 2 minuty na pytanie. Jeśli nie jesteś pewny odpowiedzi, oflaguj pytanie i wróć do niego później
 • istnieje szansa, że odpowiedź na niektóre pytania znajdziesz w innych pytaniach bądź odpowiedziach
 • staraj się odpowiadać na pytania metodą eliminacji. Często bywa, że wśród odpowiedzi część z nich łatwo jest wyeliminować sprowadzając nasz wybór do dwóch opcji, które różnią się jedynie szczegółem
 • wykorzystaj pełny czas egzaminu, jeśli odpowiedziałeś już na wszystkie pytania, wykorzystaj pozostały czas na to aby przejść ponownie egzamin od początku do końca i zrób sumienne review
 • zdając w centrum egzaminacyjnym nie możesz mieć przy sobie żadnych materiałów pomocniczych, sprzętu ani pożywienia. Centrum zapewnia jedynie kartkę i długopis. 

Egzamin w trybie online 

 • przed rozpoczęciem egzaminu w trybie online będziesz poproszony o dokładne pokazanie miejsca w którym go zdajesz. Podczas samego egzaminu będziesz stale nadzorowany przez proktora za pomocą kamery i mikrofonu
 • warto dzień wcześniej zalogować się do aplikacji dostarczonej przez centrum certyfikujące aby wykonać test połączenia internetowego 
 • podczas egzaminu online musi zadbać o to aby nikt nie zakłócił Ci go w żaden sposób. Niedopuszczalnym jest aby, ktokolwiek z domowników wszedł do pokoju w którym rozwiązujesz egzamin. W regulaminie jest też punkt na temat tego, że zbyt duży hałas z twojej lokalizacji (np z sąsiedniego pokoju bądź zza okna) może skutkować przerwaniem egzaminu. Również w tym przypadku nie jest dopuszczalne posiadanie rzeczy osobistych.
 • w internecie znalazłem wiele różnych opinii na temat zdawania w trybie online. Wiele osób chwaliło sobie to rozwiązanie, jednak zdarzały się też osoby, które narzekały na problemy techniczne. Niemniej jednak moim zdaniem warto spróbować
Close Menu